Szolgáltató:

TÁJÉKOZTATÁS A ROAMINGRÓL

EURO-TARIFA

Az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU RENDELET (továbbiakban: Rendelet) olyan belső roamingszolgáltatási piac kialakítását célozta az Unióban, ahol nincs jelentős különbség a belföldi mobilhálózaton igénybe vett szolgáltatások alapvető díjai és a barangolási díjak között. Ennek érdekében a következőkben kifejtettek szerintmaximalizálta a roaming szolgáltatások díjait.

2016. április 30-tól hazai előfizetéssel az Európai Unió területén, valamint Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben (továbbiakban: az érintett országokban) barangolva a roamingolásért a hazai, hálózaton kívüli forgalmi díjakon felül csak a Rendeletben meghatározott többletdíjakat számíthatják fel a szolgáltatók. (Tehát az egyes díjcsomagok saját belföldi, hálózaton kívüli egységára képezi minden előfizetőnél a roaming díj számításának alapját.)

A roamingdíj így számított maximális mértéke azonban 2016. április 30. után is hívásindítás esetében legfeljebb 72,86 forint, a hívásfogadás esetén pedig percenként legfeljebb 19,17 forint lehet. (Az elszámolás hívásindításnál az első 30 másodperc után, hívásfogadásnál pedig az első másodperctől kezdődően másodperc alapú.) Az SMS-küldés maximalizált díja 23,01 Ft, az SMS fogadása díjmentes. Az adatforgalmazás díja nem haladhatja meg a 76,69 forintot megabájtonként (mB). A számlázás kilobájtonként (kB) történik. Az MMS üzenetek darabonként kerülnek számlázásra. Ezek a díjak 2017. június 14-ig érvényesek.

Az előfizetők érdekének védelmében, a mobilszolgáltatók 2014. július óta 19.172 forint összegben maximalizálják az érintett országokban forgalmazható adatmennyiségért egy számlázási ciklusban fizetendő díjat. (A szolgáltatók a limitet az összeghatárra figyelemmel adatforgalomban is meghatározhatják.)
A szolgáltatóknak ugyanakkor lehetővé kell tenniük ügyfeleik számára, hogy az adatroaming igénybe vételét megelőzően, akár ennél alacsonyabb, vagy magasabb határt (limit értéket) választhassanak így a számla összege ennek megfelelően alakul.

A Rendelet csak az érintett országok szolgáltatóira vonatkozik, így Ukrajna, Szerbia, illetve Unión kívüli államok esetében ennél lényegesen drágábbak lehetnek a szolgáltatások. Roaming környezetben tartózkodva a hívásfogadásáért is fizetni kell, azonban - a tévhitekkel ellentétben - az SMS fogadás az érintett országokban is díjmentes. A belföldön használt mobilinternet előfizetések általában csak a belföldi használatra vonatkoznak, ezért utazás előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen adatroaming csomagokat kínálnak a szolgáltatók.

A roamingszolgáltatás szabályozásának részleteiről a Média- és Hírközlési Biztos honlapján kaphat további tájékoztatást.